KONSULTACJA INDYWIDUALNA

 

to spotkanie z psychologiem (jednorazowe bądź cykliczne) mające na celu zrozumienie rzeczywistych przyczyn zaburzeń związanych z samooceną, brakiem motywacji, brakiem pewności siebie oraz zaburzeń odżywiania, takich jak np. jedzenie kompulsywne, napady objadania się, zespół nocnego jedzenia i inne.

KONSULTACJE OBEJMUJĄ:

 

- rozmowę

- pracę z lustrem

- pracę terapeutyczną

- zadania domowe

 

 

PIERWSZA KONSULTACJA

 

to czas, kiedy prowadząca wraz z podopieczną próbują wstępnie określić, rodzaj problemu, z którym zgłasza się klient, a także sposób współpracy, który będzie najbardziej efektywny dla jego rozwiązania.

NIKO (158).jpg
NIKOLA BLK.png

KOSZT: 

Pierwsza konsultacja: 0 PLN / 25 min

Pojedyncza konsultacja: 150 PLN / 60 min

Konsultacja online: video rozmowa 150 PLN/ 60 min

Konsultacje w pakiecie: od 105 do 143 PLN / 60 min